Selecteer een pagina

ONZE WEBSITE DISCLAIMER

Ten aanzien van de website www.kickforcepowerjets.com wijzen wij je op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kickforce Powerjets. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kickforce Powerjets. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer. De content is doorKickforce Powerjets met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Kickforce Powerjets aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Kickforce Powerjets is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Kickforce Powerjets behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Kickforce Powerjets alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kickforce Powerjets niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Indien bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kickforce Powerjets, welke geen eigendom zijn van Kickforce Powerjets geactiveerd worden, dan verlaat men de website van Kickforce Powerjets. Hoewel Kickforce Powerjets uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kickforce Powerjets worden onderhouden wordt afgewezen.